• life-myjourney
    PRZEMYŚLENIA

    LUDZIE POZBAWIENI LOGIKI

    Mój ostatni, dość krótki bo tygodniowy pobyt w Polsce, skłonił mnie do dość ciekawych, aczkolwiek przykrych refleksji, dotyczących ludzkich zachowań.  Zachowań, których nie jestem w stanie wyjaśnić i nie wiem…